Dienstrooster – Huisartsenpraktijk Wheermolen – Purmerend

Welkom op de website van de huisartspraktijken

Smit & Vos
Willemse & Zanders
Van der Veen

Vanaf heden is het mogelijk via een patiëntportaal en bijbehorende app, emailconsulten, herhaalrecepten en zelf afspraken in de agenda te maken. De huidige manier van emailconsulten en herhaalrecepten komt hiermee te vervallen. U moet zich opnieuw, eenmalig aanmelden, en dan komt u bij uw eigen patientportaal. Het is een overzichtelijk portaal waarmee uw gemakkelijk berichten kunt sturen, afspraken kunt maken en recepten kunt herhalen. Als u aangemeld bent, kunnen wij u ook makkelijk en veilig berichten sturen.

Dienstrooster

Buiten kantooruren is de huisartsenpost geopend:

Spoedpost Waterland

Waterlandlaan 250 ( Waterlandziekenhuis)
Purmerend

Tel 0299-313233

De huisartsenpost is bedoeld voor spoedeisende zaken, die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts weer bereikbaar is!!
Voor bezoek aan de huisartsenpost dient u, net als bij ons, een afspraak te maken.

Informatie over de huisartsenpost

Huisartsenpost Waterland bestrijkt een groot gebied: van Marken tot aan Driehuizen en van Broek in Waterland tot Middelie. Dat zijn in totaal zo’n 150.000 patiënten. Op de post werken de huisartsen uit de regio en waarneemdokters. ’s Avonds zijn er twee artsen op de post. Eén arts rijdt visites met een chauffeur, de andere arts doet de consulten, telefonische consulten en is het aanspreekpunt voor de telefonistes. ’s Nachts is er één arts aanwezig. In het weekend zijn er overdag drie artsen, één voor de visites en twee op de post zelf. Alle telefonistes hebben een zogenaamde triagecursus gehad, om te beoordelen of zaken kunnen wachten op de eigen huisarts of niet. Alles wat door de assistentes zelf afgehandeld wordt, wordt gezien en beoordeeld door één van de artsen.

Om er voor te zorgen dat het werk op de post soepel loopt, is het van belang te bellen voor een afspraak. Realiseert u zich dat een arts op de post uw geschiedenis niet kent, waardoor het handiger kan zijn om uw eigen arts te bezoeken. Ook kan de wachttijd soms flink oplopen, omdat de grootste spoed nu eenmaal het eerst afgehandeld wordt.