Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk Wheermolen – Purmerend

Welkom op de website van de huisartspraktijken

Smit & Vos
Willemse & Zanders
Van der Veen

Vanaf heden is het mogelijk via een patiëntportaal en bijbehorende app, emailconsulten, herhaalrecepten en zelf afspraken in de agenda te maken. De huidige manier van emailconsulten en herhaalrecepten komt hiermee te vervallen. U moet zich opnieuw, eenmalig aanmelden, en dan komt u bij uw eigen patientportaal. Het is een overzichtelijk portaal waarmee uw gemakkelijk berichten kunt sturen, afspraken kunt maken en recepten kunt herhalen. Als u aangemeld bent, kunnen wij u ook makkelijk en veilig berichten sturen.

Praktijkinformatie

De praktijk van Smit en Vos werkt mee aan de opleiding van nieuwe huisartsen in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.  Vanaf september 2023 komt er een nieuwe huisarts in opleiding. Haar naam is Anne de Vries. Gedurende deze periode zal hij/zij in nauw overleg met uw eigen huisarts een deel van de werkzaamheden doen. Indien u speciaal door uw eigen huisarts geholpen wil worden kunt u dit van tevoren aan de assistente meedelen en kan hier zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.