Privacyreglement – Huisartsenpraktijk Wheermolen – Purmerend

Welkom op de website van de huisartspraktijken

Smit & Vos
Willemse & Zanders
Van der Veen

Vanaf heden is het mogelijk via een patiëntportaal en bijbehorende app, emailconsulten, herhaalrecepten en zelf afspraken in de agenda te maken. De huidige manier van emailconsulten en herhaalrecepten komt hiermee te vervallen. U moet zich opnieuw, eenmalig aanmelden, en dan komt u bij uw eigen patientportaal. Het is een overzichtelijk portaal waarmee uw gemakkelijk berichten kunt sturen, afspraken kunt maken en recepten kunt herhalen. Als u aangemeld bent, kunnen wij u ook makkelijk en veilig berichten sturen.

Terug naar overzicht

Privacyreglement

In onze huisartspraktijk is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens van toepassing. Deze wet (AVG) is per mei 2018 volgens Europese richtlijnen aangescherpt. Wij houden ons aan de algemeen geldende richtlijnen van onze beroepsgroep. Zo hebben al onze medewerkers een beroepsgeheim. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang. U heeft bijvoorbeeld ook recht op inzage hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe uw medisch dossier is vormgegeven. Heeft u nog vragen over de nieuwe wet of over uw privacy? Geeft dat dan aan. Een uitgebreider document van het reglement is verkrijgbaar in de praktijk.
In het kader van beveiligd mail verkeer, kan er NIET meer rechtstreeks naar de huisarts, assistente of praktijkondersteuner gemaild worden. Gebruik daarvoor het eConsult.

Publicatiedatum: 29-06-2021