Tarieven huisartsenzorg – Huisartsenpraktijk Wheermolen – Purmerend

Welkom op de website van de huisartspraktijken

Smit & Vos
Willemse & Zanders
Van der Veen

Vanaf heden is het mogelijk via een patiëntportaal en bijbehorende app, emailconsulten, herhaalrecepten en zelf afspraken in de agenda te maken. De huidige manier van emailconsulten en herhaalrecepten komt hiermee te vervallen. U moet zich opnieuw, eenmalig aanmelden, en dan komt u bij uw eigen patientportaal. Het is een overzichtelijk portaal waarmee uw gemakkelijk berichten kunt sturen, afspraken kunt maken en recepten kunt herhalen. Als u aangemeld bent, kunnen wij u ook makkelijk en veilig berichten sturen.

Terug naar overzicht

Tarieven huisartsenzorg

De tarieven die voor een consult of visite of telefoontje worden gerekend worden jaarlijks landelijk vastgesteld.

Deze tarieven hebben geen invloed op uw eigen risisco bij de zorgverzekering. Wat u wel merkt via de afrekening is het gebruik van geneesmiddelen of aanvullende diensten die de huisarts inzet in het consult. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan een bloedonderzoek of de ketenzorg voor Diabetes, COPD en Hart- en vaatziekten.

Dit jaar zijn de tarieven als volgt vastgesteld:

Consult 10,51 euro

Telefonisch consult oftewel kort consult 5,26 euro

Visite 15,77 euro

Publicatiedatum: 29-06-2021