Toestemming voor gegevensuitwisseling – Huisartsenpraktijk Wheermolen – Purmerend

Welkom op de website van de huisartspraktijken

Smit & Vos
Willemse & Zanders
Van der Veen

Vanaf heden is het mogelijk via een patiëntportaal en bijbehorende app, emailconsulten, herhaalrecepten en zelf afspraken in de agenda te maken. De huidige manier van emailconsulten en herhaalrecepten komt hiermee te vervallen. U moet zich opnieuw, eenmalig aanmelden, en dan komt u bij uw eigen patientportaal. Het is een overzichtelijk portaal waarmee uw gemakkelijk berichten kunt sturen, afspraken kunt maken en recepten kunt herhalen. Als u aangemeld bent, kunnen wij u ook makkelijk en veilig berichten sturen.

Terug naar overzicht

Toestemming voor gegevensuitwisseling

Toestemming geven voor het uitwisselen van gegevens blijft belangrijk voor u en voor ons (zie hieronder). Daarom blijven wij komende maanden om uw toestemming vragen.

Om u goede zorg te kunnen verlenen, zijn huisartsen, apotheken en huisartsenposten graag op de hoogte van uw medische situatie, zoals chronische ziektes en medicatiegebruik. Sinds 1 januari 2013 moet u expliciet toestemming gegeven hebben om die informatie uit te wisselen. Deze toestemming moeten wij ook in uw dossier vastleggen. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

U vindt op die pagina ook een link naar het toestemmingsformulier.

U kunt ook uw toestemming of bezwaar kenbaar maken via de button ’toestemming’ in de linker kolom op onze homepage, of door bij de assistente een formulier in te vullen.

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag.

Publicatiedatum: 29-06-2021